MASSAGE

Vi erbjuder flera olika massagebehandlingar.


Alla former att masserapå skiljer sig åt mer eller mindre. Gemensamt för alla massage är att de är bra sätt att slappna av på och bli mindre stressad. Dessutom hjälper massage till att öka blodcirkulationenoch få dig att känna dig mer harmonisk.


Vi som erbjuder massage på Måbrapraktiken är:

Lisa 

Cecilia

Åsa

 • Lindrar träningsvärk och påskyndar läkning av muskler
  Massage påverkar ökad syretransport till musklerna, vilket i sin tur leder till att de återhämtas och läker snabbare. En massör använder händerna till att trycka och bearbeta muskelfibrer, senor och ligament, vilket leder till att spänningar eller möjliga ärrvävnader löses upp. För att behandla en sträckning eller ibland hela kroppen koncentreras massagen till några få muskler. Därför är det perfekt att boka in en massage efter till exempel ett träningspass.


 • Bättre blodcirkulation
  Det är väldigt viktigt för kroppen med en hälsosam blodcirkulation då det ökar syrenivån i alla delar av kroppen. När man får massage ökar blodcirkulationen och detta leder även syretillförseln i blodet. Detta är positivt för sina inre organ och vävnader.


 • Förebygger och lindrar spänningshuvudvärk
  Den vanligaste typen av huvudvärk är spänningshuvudvärk som orsakas av bland annat spända muskler, oro, stress och sömnbrist. Genom att få massage mjukas de spända musklerna upp som i sin tur minskar de bakomliggande orsakerna till huvudvärken.


 • Motverkar stress
  “Må-bra-hormonet” oxytocin frigörs vid beröring och massage. Detta hormon verkar lugnande och sänker både ens blodtryck och puls. Vi omges dagligen av ständigt ljud såsom buller, telefoner, röster och musik. Den stillsamma sessionen ger dig en lugn och tyst stund för din hjärna och öron.


 • Stärker immunförsvaret
  Vita blodkroppar är en viktig del av immunförsvaret. De ökas vid massage, vilket gör att man blir mer resistent mot infektioner.


 • Minskar oro och depression
  När du får massage minskas produktionen av stresshormonerna kortisol och noradrenalin. Vid beröring frigörs flera “må-bra-hormoner” såsom dopamin, serotonin och oxytocin. Man brukar säga att den stillsamma stund av full uppmärksamhet vid en massagebehandling, liknar en session av psykoterapi. Vilket därmed kan leda till liknande effekter.